Publieksverbreding en -participatie


Vraag je je af hoe je jongeren kan betrekken bij je werking?
Of wil je een aanbod ontwikkelen voor ouderen?
Zoek je tout court een breder doelpubliek?

Het antwoord ligt niet pasklaar in onze bibliotheek, maar wij kunnen wel bogen op een ruime ervaring om samen te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. De kunsten ontsluiten voor zo veel mogelijk geledingen in onze samenleving is immers de kernactiviteit van De Veerman. Participatie speelt hierin een sleutelrol.


Voorbeeldprojecten


Bij-buurten

Bij-buurten

Samen met het Middelheimmuseum werkte De Veerman gedurende drie jaar aan de dialoog met de aanpalende volksbuurt het Kiel. 
Dit mondde uit in drie deelprojecten: SPIA in het Middelheim (jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs maakten eigen kunstwerken), Buurtwandelingen op het Kiel (aandacht voor kunst in de buurt) en Nesten op het Kiel (een kunstwerk, gemaakt en gesmaakt door de buurtbewoners).

MAS in jonge handen

MAS in jonge handen

Samen met De Veerman ontdekten een tiental Antwerpse jongeren (18-25 jaar) de mogelijkheden van het Museum Aan de Stroom. In een opleidingstraject leerden ze zelf een educatief aanbod ontwikkelen voor leeftijdsgenoten vanuit de collectie. Het was tegelijkertijd een verleidingspoging voor hun leeftijdsgenoten om het MAS ook in hun hart te sluiten.