Advies


Wil je graag eens een kijk van een buitenstaander op je organisatie?
Kiemt er een idee dat je graag wil zien groeien?

De Veerman gaat graag samen met jou op pad om mee te denken en te adviseren. Vaak groeit vanuit dergelijk advies een langetermijnvisie. Maar eerst moeten zo veel mogelijk horizonten verkend worden en moet een breed scala aan mogelijkheden in kaart gebracht worden ...


Voorbeeldprojecten


Creëer je Wijk

Creëer je Wijk

De Veerman denkt al enkele jaren mee  met de dienst kunsten van de stad Gent over hoe je kunst kan gebruiken bij wijkopbouw, sociale cohesie, activering …

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool was op zoek naar een duidelijker profilering voor zijn studierichting 'project kunstvakken'. Ze vroegen De Veerman om een doorlichting en advies voor bijsturing.

Voorstudie educatief aanbod Kasteel van Horst

Voorstudie educatief aanbod Kasteel van Horst

Het Kasteel van Horst vernieuwt zijn educatief aanbod voor scholen en families.
Om uit te zoeken wat de verschillende types bezoekers boeiend vinden tijdens hun kasteelbezoek, riepen ze de hulp van De Veerman in. Ook het nagaan van wat het personeel (gidsen, balie, onderhoud, vrijwilligers) fascineert aan het kasteel, wat hun kwaliteiten zijn en hoe zij het vernieuwd kasteelbezoek zien, wordt meegenomen in het voortraject.