Erfgoed


Wil je de passie voor erfgoed overbrengen op jongeren?
Ben je benieuwd hoe jongeren vandaag kijken naar het verleden?
Wil je je team tools aanreiken om erfgoed via de kunsten te ontsluiten voor een breder publiek?

De Veerman heeft ervaring en expertise in het ontsluiten van erfgoedthema’s via de kunsten.
Vertrekpunt is steeds het bestaande materieel of immaterieel erfgoed. We laten het doelpubliek een link leggen met het heden en met zichzelf om op die manier de beeldvorming over vroeger een nieuwe plaats te geven.
Samen met erfgoedinstellingen ontwikkelt De Veerman een langetermijnvisie en werken we samen projecten en trainingen uit.
 


Voorbeeldprojecten


MAS in jonge handen

MAS in jonge handen

Samen met De Veerman ontdekten een tiental Antwerpse jongeren (18-25 jaar) de mogelijkheden van het Museum Aan de Stroom. In een opleidingstraject leerden ze zelf een educatief aanbod ontwikkelen voor leeftijdsgenoten vanuit de collectie. Het was tegelijkertijd een verleidingspoging voor hun leeftijdsgenoten om het MAS ook in hun hart te sluiten.

Voorstudie educatief aanbod Kasteel van Horst

Voorstudie educatief aanbod Kasteel van Horst

Het Kasteel van Horst vernieuwt zijn educatief aanbod voor scholen en families.
Om uit te zoeken wat de verschillende types bezoekers boeiend vinden tijdens hun kasteelbezoek, riepen ze de hulp van De Veerman in. Ook het nagaan van wat het personeel (gidsen, balie, onderhoud, vrijwilligers) fascineert aan het kasteel, wat hun kwaliteiten zijn en hoe zij het vernieuwd kasteelbezoek zien, wordt meegenomen in het voortraject.

Hereduc

Hereduc

'Een andere kijk op erfgoededucatie' is een jaarlijks seminarie van Hereduc, internationaal netwerk erfgoededucatie van het gemeenschapsonderwijs (Go!). De cursus wil leerkrachten en medewerkers van musea en erfgoedinstellingen nieuwe methodes aanbieden om rond erfgoed te werken. De Veerman ontwikkelde gedurende 5 jaar de inhoud hiervoor.