Publicaties


De Veerman wil zijn kennis en ervaringen over, met en door de kunsten met iedereen delen.
Reflecties, methodieken en praktijken worden in artikels, boeken of filmreportages vastgelegd.

Daarnaast is De Veerman een veelgevraagde spreker op nationale en internationale studiedagen en conferenties, waarop we met veel enthousiasme vertellen over onze  ‘good practices’.


Kunsteducatieve vormingsprocessen


Kunsteducatieve vormingsprocessen

Theorie en reflectie / boek— 
Lieselot Anckaert

Doorheen de geschiedenis heeft de visie op kunsteducatie verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan: volksverheffend ten tijde van de Verlichting, bevoogdend op het eind van de 19e eeuw, emancipatorisch in de jaren zeventig, utilitair in de jaren tachtig, tot het huidig postmodernisme, waarbij geen eenduidige waarheid vooropstaat. Het eerste deel van dit boek gaat hier uitvoerig op in. Binnen deze verschuivingen tekenen er zich steeds twee spanningsvelden af: leefwereld versus systeem, beheersing versus emancipatie.
Kunsteducatieve vormingsprocessen bewegen zich in het spanningveld van leefwereld en systeem: Tegelijkertijd balanceren zij tussen beheersing en emancipatie, waarbij het begrip emancipatie soms beheersende vormen dreigt aan te nemen uitvoert.
Wie in Vlaanderen een kijk wil krijgen op het terrein van de muzische vorming en de kunsteducatie in schools verband, zal in dit boek een gedegen en onderbouwde partner vinden. Het bevat voldoende theoretische onderbouw en praktijk om als uitgangspunt voor discussie en reflectie zijn werk te doen.


Jaar: 2007

ISBN: 9789044121247

Aantal pagina's: 71

Prijs: 11,60

Uitgever: Garant Uitgevers nv

Link: website Garant Uitgevers nv