Credits


Coördinatie
Annemie Geerts
Karel Moons

Artistiek medewerkers
Peter Aers (drama)
Eric Raeves (dans)
Eric Vanthillo (drama)
Lieve Naulaerts (drama)
Marieke Rodenburg (media)
Lieven Strobbe (muziek)
Jutta Troch (muziek)
Anne-Lore Baeckeland (dans)

Kunstenstage lerarenopleiding HoGent


De Veerman zorgt voor een kusteducatief traject in de lerarenopleiding van HoGent.
Tijdens het eerste jaar maken studenten kennis met de verschillende muzische werkvormen op eigen niveau.
In het tweede jaar richt de opleiding zich op methodiek en didactische werkvormen binnen de disciplines dans en drama.
Bekijk ook

Kunstenbad voor Instituut Mariagaarde

Kunstenbad voor Instituut Mariagaarde

Elk jaar gaan de 3de jaars van de Sporthumaniora in Malle op kunstzinnige driedaagse in Vormingscentrum Destelheide. 'Kunst en lichamelijkheid' is het uitgangspunt voor de workshops dans, drama, muziek en beeld die De Veerman voor hen ontwikkelt. Voor één keer werken de jongeren niet vanuit een competitieve insteek met hun lichaam, maar wordt het verkend als uitdrukkingmiddel waarbij de creativiteit en het expressievermogen gestimuleerd wordt.

Europese projectstages

Europese projectstages

Jaarlijks wordt er door de AP (Artesis –Plantijn, Antwerpen) hogeschool een internationale multidisciplinaire projectstage georganiseerd voor ontwerpers, pedagogisch begeleiders, ingenieurs, sociaal culturele werkers.
De Veerman is een van de opdrachtgevers waar studenten een project kunnen voor uitwerken.

coachingstraject Leefschool De Dageraad

coachingstraject Leefschool De Dageraad

De Veerman coacht alle kleuter en lagere klassen van Leefschool De Dageraad in een traject van 3 jaar in muzische vorming. De school kiest elke jaar 1 muzische disciplines om zich in te verdiepen.