Credits


Coördinatie
Tijl Bossuyt

Europese projectstages


Jaarlijks wordt er door de AP (Artesis –Plantijn, Antwerpen) hogeschool een internationale multidisciplinaire projectstage georganiseerd voor ontwerpers, pedagogisch begeleiders, ingenieurs, sociaal culturele werkers.
De Veerman is een van de opdrachtgevers waar studenten een project kunnen voor uitwerken.

Zo werd er een educatief programma voor lagere scholen uitgewerkt om vanuit de architectuur de omgeving te verkennen. Een andere opdracht bestond in het herwerken van Inspecteur Viola en Thomas voor meer individueel gebruik.

De Veerman coacht de studenten zorgt ervoor dat de projecten getest kunnen worden met de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn.
Bekijk ook

ARTLAB

ARTLAB

ARTLAB is een project waarin jongeren tussen 16 en 30 (in groep of individueel) gecoact worden om een artistiek project te verwezenlijken.
Om hen daarin te helpen worden hen 3 dingen aangereikt :
het geloof dat jongeren zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelforganiserend kunnen zijn
een creativiteitsschijf en een stappenplan voor artistieke projecten
facilitering in de vorm van accomodatie en mensen/netwerk

Kunstenstage lerarenopleiding HoGent

Kunstenstage lerarenopleiding HoGent

De Veerman zorgt voor een kusteducatief traject in de lerarenopleiding van HoGent.
Tijdens het eerste jaar maken studenten kennis met de verschillende muzische werkvormen op eigen niveau.
In het tweede jaar richt de opleiding zich op methodiek en didactische werkvormen binnen de disciplines dans en drama.

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool was op zoek naar een duidelijker profilering voor zijn studierichting 'project kunstvakken'. Ze vroegen De Veerman om een doorlichting en advies voor bijsturing.