Credits


Coördinatie
Tijl Bossuyt

Advies project kunstvakken Karel de Grote Hogeschool


De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool was op zoek naar een duidelijker profilering voor zijn studierichting 'project kunstvakken'. Ze vroegen De Veerman om een doorlichting en advies voor bijsturing.

De analyse gebeurde aan de hand van een bevraging van het lectorenteam :
Wat zeg je dat je aanbied?
Wat bied je in werkelijkheid aan?
Hoe ziet de praktijk eruit en wat werkt er volgens de docenten en volgens de studenten en wat niet?
Wat zijn knelpunten? Wat zijn de sterktes?

Er werden keuzes gemaakt om de opleiding duidelijker, smaller en realistischer te profileren.
Een doorlopende en opbouwend leerprogramma stond daarbij centraal. Daarnaast waren de kwaliteiten en inzetbaarheid van docenten en stages een ankerpunt.
Vervolgens werd bekeken hoe dit op een duidelijke en bevattelijke manier naar buiten kon gecommuniceerd worden.
Als laatste werd een oplijsting gemaakt van bredere ambities om de opleiding nog meer kansen te geven en de kwaliteit te versterken.

 
Bekijk ook

implementatie muzische vorming DKO Tongeren

implementatie muzische vorming DKO Tongeren

Het DKO Tongeren was al een tijd interdisciplinair aan het werk in lagere scholen en met kinderen tussen 6 en 12 jaar in hun vrije tijd. Aan De Veerman werd gevraagd docenten te helpen bij de uitbouw van een kwalitatief programma.

Europese projectstages

Europese projectstages

Jaarlijks wordt er door de AP (Artesis –Plantijn, Antwerpen) hogeschool een internationale multidisciplinaire projectstage georganiseerd voor ontwerpers, pedagogisch begeleiders, ingenieurs, sociaal culturele werkers.
De Veerman is een van de opdrachtgevers waar studenten een project kunnen voor uitwerken.

Kids Kanaal Kunst

Kids Kanaal Kunst

Voor de jeugdwerking KIDS (nu Kras Jeugdwerk) werkte De Veerman een kunsteducatief cultureel programma uit voor minder kansrijke kinderen en jongeren. De Veerman werkte hierbij zowel met de kinderen en jongeren als met hun begeleiders.