Credits


Rapport kunsteducatief beleid Middelkerke


In 2006 werd De Veerman door de Gemeente Middelkerke gevraagd een analyse te maken van het bestaande aanbod aan kunsteducatie (in de ruime zin) binnen de gemeente en om een beleidsplan te formuleren naar de toekomst toe.
 

De Veerman stuurt in het plan aan op een goede coördinatie van de bestaande initiatieven, stimulering en opleiding voor het vereningsleven en een aanbod daar waar hiaten zijn, om aan alle vragen van de bewoners te voldoen. Sindsdien voert de gemeente het plan stapsgewijs uit.
Bekijk ook

Focus op kunsteducatie in A

Focus op kunsteducatie in A

Op vraag van het kabinet van de schepen van Cultuur Philip Heylen organiseerde De Veerman in 2006 rondetafelgesprekken met de kunsteducatieve sector van de stad Antwerpen.

Creëer je Wijk

Creëer je Wijk

De Veerman denkt al enkele jaren mee  met de dienst kunsten van de stad Gent over hoe je kunst kan gebruiken bij wijkopbouw, sociale cohesie, activering …

implementatie muzische vorming DKO Tongeren

implementatie muzische vorming DKO Tongeren

Het DKO Tongeren was al een tijd interdisciplinair aan het werk in lagere scholen en met kinderen tussen 6 en 12 jaar in hun vrije tijd. Aan De Veerman werd gevraagd docenten te helpen bij de uitbouw van een kwalitatief programma.