Credits


Coördinatie
Annemie Geerts

Artistiek medewerkers
Jo-An Lauwaert (dans)
Marjolein Elsink (dans)
Elke Coulomnier (dans)
Griet Herssens (media, beeld, kostuum)
Lobke Heymans (beeld)
Marie Van Praag (beeld)
Lore Suls (media)
Dries Engels (media)
Ilke De Vries (media)
Liesbeth Bodyn (muziek)
Liesbet De Pooter (media)
Astrid Bossuyt (muziek)
Marieke Berendsen (muziek)
Nyira Hens (drama)
Sanderijn Helsen (drama)

De Kunstloft


De Veerman organiseerde tot juni 2013 dagelijks workshops drama, beeld, muziek, dans of media voor kinderen van Antwerpse basisscholen.
Op woensdagvoormiddag kregen de leerkrachten bijscholingen in deze disciplines en tips om verder te werken in hun klaspraktijk.

De Kunstloft was een atelierruimte op het groene Linkeroever, waar alle klassen uit het Antwerpse basisonderwijs dagelijks tot medio 2013 workshops drama, beeld, muziek, dans of media konden volgen.

Elke dag kwam een klas naar de Kunstloft om –afhankelijk van de leeftijd- 1 of 2 ateliers te volgen. Voor de kleintjes van de 1ste graad kozen we ervoor in de voormiddag 1 discipline aan te bieden, in de namiddag een andere. Bij kinderen van de 2de en 3de graad kozen we net om een hele dag in 1 discipline door te werken. De klas werd dan in 2 groepen verdeeld en elke groep kiest 1 discipline.

Vooraf maakte de school een keuze in welke discipline zij een workshop wilden volgen, maar ook waarrond zij wilden werken. Dat kon een initiatie in een kunstdiscipline zijn, het werken rond een thema (bv. waar zij op school zelf al rond werken) of ze konden kiezen om bepaalde technieken binnen een discipline te verkennen (bv. animatiefilm, druktechniek, …)

Op woensdag werden er vormingen voor leerkrachten opgezet. In die vormingen rond drama, muziek, dans en media werden met de leerkrachten activiteiten uitgetest die ze zelf met de kinderen in de klas kunnen doen. Hierin lag de nadruk op hoe je creativiteit bij kinderen stimuleert en kregen leerkrachten voorbeelden van andere activiteiten die ze binnen deze discipline kunnen opzetten.
Bekijk ook

Architelier - Al doende denken over onze ideale leefomgeving
Annemie Geerts, Jonas De Maeyer

Architelier - Al doende denken over onze ideale leefomgeving

Architelier nodigt iedereen van 6 tot 106 uit om mee na te denken over de ideale leefomgeving! 
De Veerman ontwikkelde deze workshop - die het midden houdt tussen...

Kunstenbad voor Instituut Mariagaarde

Kunstenbad voor Instituut Mariagaarde

Elk jaar gaan de 3de jaars van de Sporthumaniora in Malle op kunstzinnige driedaagse in Vormingscentrum Destelheide. 'Kunst en lichamelijkheid' is het uitgangspunt voor de workshops dans, drama, muziek en beeld die De Veerman voor hen ontwikkelt. Voor één keer werken de jongeren niet vanuit een competitieve insteek met hun lichaam, maar wordt het verkend als uitdrukkingmiddel waarbij de creativiteit en het expressievermogen gestimuleerd wordt.

Peterschap Arthurschool

Peterschap Arthurschool

Samen met AMUZ werkte De Veerman een traject uit met basisschool De Arthurschool, die zich gedurende drie jaar wilde onderdompelen in muziek. Artiesten van De Veerman coachten de leerkrachten in het opzetten van muzikale klasactiviteiten, organiseerden specifieke studiedagen rond dit thema en bood de kinderen in AMUZ veelzijdige trajecten aan rond de artiesten in residentie.