Credits


Coördinatie
Rone Fillet

Artistiek medewerkers
Wederik De Backer (audio)

Partners
KMSKB

Podcastgesprek tussen museum en bezoekers


De Koninklijke Musea Schone Kunsten van België hebben een grootschalig project lopen waarin ze in dialoog gaan met hun publiek. Museum in Dialoog/Musée en Dialogue wil de bestaande en toekomstige bezoeker nauwer betrekken bij de bestaande collectie en een artistieke inkijk geven hoe het publiek het museum in de toekomst wil beleven. 
In opdracht van de Evensfoundation en KMSKB maakt De Veerman samen met een groep gepassioneerde volwassenen een podcast voor de toekomstige bezoekers aan de permanente tentoonstelling Oude Kunsten.

Vier schilderijen vormden het uitgangspunt voor vier podcasts die museumbezoekers van alle leeftijden (25 tot 55 jaar) creëerden rond een bepaald thema.

  • Christus en de overspelige vrouw (Peter Paul Rubens): over onmacht en schaamte.
  • De rust op de vlucht naar Egypte (Joachim Paternier): over hoop en onbegrip.
  • De Geeuwer (naar Pieter Breughel): over verdriet en slapeloosheid.
  • De maagd onder de maagden (Meester van de Lucialegende): over toewijding en overtuiging.

De teksten en scenario’s werden door de deelnemers bedacht, geschreven en ingesproken (in het Frans en het Nederlands) en de soundscapes werden door hen gezongen en/of gespeeld op de ut.

De podcasts werden in prelisten voorgesteld op de ICOM CECA-conferentie 


Nieuws


12.10.2021
Museum in Dialoog/Musée en Dialogue

Museum in Dialoog/Musée en Dialogue

In opdracht van de Evensfoundation en KMSKB ontwikkelde De Veerman een participatieproject waarbij museumbezoekers samen met Wederik De Backer podcastst creëerden, gebaseerd op werken uit de Oude Kunsten. De podcasts werden als good practice voorgesteld op de ICOM-CECA-conferentie.

Bekijk ook

Erasmus+: poetic podcasts

Erasmus+: poetic podcasts

De eerste vier dagen van maart gaan de vijf Europese partners van het Erasmus+-project elkaar inspireren met poetic podcasts. Die week krijgen 40 internationaal genodigden vij podcasts toegestuurd, die elk op zich een originele inkijk geven in de participatieve praktijken van de deelnemers. 
Op vrijdag 5 maart is er een gezamenlijke zoomsessie waarin uitwisseling en reflectie centraal staan.

Oordilemma's

Oordilemma's

Het Mechelse museum Hof van Busleyden werd vorig jaar grondig gerestaureerd tot een groot en prachtig renaissancepaleis waar de bezoeker binnenstapt in de glorieuze tijd van de renaissance en zijn Bourgondiërs.
Dit museum sprak De Veerman aan om een jongerentour uit te werken voor middelbare scholieren.

Gesproken landschappen

Gesproken landschappen

Onze eerste landschapservaring als kind zou sturend kunnen zijn voor de manier waarop we later naar de 'grote' landschappen kijken. 
Ton Lemaire

Het uitgangspunt van dit project is het eerste landschap dat je als kind op je netvlies hebt gebrand en de referentie zou kunnen vormt voor alle verdere landschappen die je in je leven zal zien.
Deze bevinding van de Nederlandse cultuurfilosoof Ton Lemaire fascineerde Josse De Pauw, die dit samen met LOD muziektheater omzette in een muzikaal landschap in de muziektheatervoorstelling A concert called landscape

De Veerman nam ditzelfde uitgangspunt voor de ontwikkeling van het intergenerationele participatieproject Gesproken Landschappen. Hierin werden deelnemers uit twee generaties, jongeren en senioren, samen gebracht. Zij gingen in gesprek over het landschap van de kindertijd van deze senioren. Jongeren verzorgde de interviews en monteerde de verhalen tot boeiende podcasts.