Credits


Coördinatie
Tijl Bossuyt

Artistiek medewerkers
Stefan Perceval (drama)
Hans Primusz (muziek)

Partners
Provinciaal Domein Dommelhof

PONT


PONT is het Platform voor de Ontwikkeling van Talent via kunsten. Het platform werd begin 2012 boven het doopvont gehouden in Dommelhof Neerpelt. PONT wil graag bruggen bouwen tussen Limburgse actoren die via de kunsten trachten om jongeren uit het bijzonder onderwijs te prikkelen en te stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Daarnaast wil het platform ook graag de culturele sector en het onderwijs sensibiliseren en informeren over dergelijke sociaal-artistieke en kunsteducatieve projecten.

PONT is het Platform voor de Ontwikkeling van Talent via kunsten. Het platform werd begin 2012 boven het doopvont gehouden in Dommelhof Neerpelt. PONT wil graag bruggen bouwen tussen Limburgse actoren die via de kunsten trachten om jongeren uit het bijzonder onderwijs te prikkelen en te stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Daarnaast wil het platform ook graag de culturele sector en het onderwijs sensibiliseren en informeren over dergelijke sociaal-artistieke en kunsteducatieve projecten.

Verborgen talent vind je overal. Ieder persoon, jong en oud, probeert dagelijks zijn talenten te ontplooien. Maar niet iedereen krijgt dezelfde kansen tot ontplooiing. Jongeren uit het bijzonder onderwijs worden vaak in een beschermde cocon geplaatst, waarin kansen tot zelfontwikkeling gering zijn. De aandacht van PONT richt zich specifiek op die jongeren.

De concrete werking is drieledig:

  • PONT wil optreden als een platform voor kennisopbouw en kennisdeling rond talentontwikkeling via (hoofdzakelijk) podiumkunsten van jongeren uit het bijzonder onderwijs.
  • PONT wil graag verschillende Limburgse projecten van andere actoren co-produceren. Daartoe wordt een call gelanceerd.
  • PONT wil individuele jongeren uit het bijzonder onderwijs meenemen in een kunsttraject. Deze jongeren worden individueel begeleid om hun speciaal talent verder uit te bouwen.

PONT wordt momenteel aangestuurd door acteur en theatermaker Stefan Perceval die reeds verschillende theaterprojecten met jongeren heeft opgezet, door De Veerman – een kunsteducatieve organisatie, en door Provinciaal Domein Dommelhof. PONT wordt projectmatig ondersteund door de Provincie Limburg.

ponttalent.wordpress.com

Link: website PONT

Nieuws


14.01.2014
Acteren kan ook met een looprek

Acteren kan ook met een looprek

‘Wortel van Glas’ werd ruim 10 jaar geleden geschreven door Josse De Pauw in opdracht van HETPALEIS. De Pauws tekst draait rond kwetsbaarheid en fragiliteit. Oorspronkelijk acteur Stefan Perceval coachte de jonge Brent Vandecraen voor de herneming van het stuk.


Link: artikel De Standaard
Bekijk ook

Expresso

Expresso

Tijdens wekelijks workshops met leerlingen van SIBLO De Leydraad worden de mogelijkheden van theater binnen het opvoedingsproces van kinderen met ASS verkend.
De ervaringen van de diverse betrokken partijen (actrice/regisseur, leerlingen en leerkrachten) worden verzameld om nieuwe methodieken te ontwikkelen, waarmee we een impuls willen geven aan het werken aan het exp

Blood on the floor

Blood on the floor

In april 2012 exploreerden jongeren met en zonder autismespectrumstoornissen een week lang samen het muziekstuk Blood on the Floor van Mark-Anthony Turnage. In workshops muziek, dans, drama en beeld onderzochten zij de thema’s vervreemding en stedelijkheid die centraal staan in dit muziekstuk. Hun onderzoeken werden gepresenteerd in een toonmoment in De Roma.

Vergeten straat, verloren verhalen

Vergeten straat, verloren verhalen

Vijf minderjarige vluchtelingen verfilmden, onder begeleiding van De Veerman, tijdens de herfstvakantie eigen verhalen. Het project was een initiatief van 't Gasthuys Stedelijk Museum Aalst, dat naar aanleiding van Vergeten Straat van Aalstenaar Louis Paul Boon een project wou opzetten met deze doelgroep.
De vijf 14 tot 17-jarigen waren afkomstig uit Gambia, Afganistan, Congo en Nigeria en maakten eigen verhalen -soms persoonlijk, soms fictie- en gingen aan de slag met scenario's, draaiboeken, camera's en montageprogramma's.