Credits


Coördinatie
Daan Simons

Artistiek medewerkers
Rebekka de Wit (theater)
Anoek Nuyens (theater)

Partners
Kaaitheater
Atheneum Unesco Koekelberg

Word up!


Wat als tijden veranderen en taal tekortschiet? 
Als de woorden om je uit te drukken nog niet bestaan?

Dat zijn de centrale vragen in het project Word Up! dat ontstond naar aanleiding van de lezingreeks Hyper Present. Vanuit dit gegeven ontstond voor De Veerman en Kaaitheater de noodzaak om met jongeren op zoek te gaan naar woorden of naar taal om het/hun heden te beschrijven.
Kaaitheater en De Veerman brachten in Word Up! diverse partijen samen om te werken rond de relevante thema’s van vandaag: ecologie en identiteit. In beide trajecten creëerden we ruimte voor filosofische gesprekken, uitwisselingen met kunstenaars en talige workshops. De resultaten van deze parcours werden nadien gedeeld met een ruimer publiek. 

Word Up! is een urban uitdrukking dat zoveel betekent als: “Ik begrijp wat je zegt en ik bevestig dat wat je zegt, waar is.”

Hoe spreken jongeren over de actualiteit en over kwesties die hen bezighouden?
Welke (nieuwe) woorden duiken op in hun discours? 

Het traject liep in najaar 2019 en had als centrale thema ecologie. Een zeer actueel gegeven met jongeren  en klimaat(manifestaties) die ondertussen onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. 
Specifiek nodigden we leerlingen van Atheneum Unesco Koekelberg uit voor een reeks workshops met theatermaaksters Anoek Nuyens en Rebekka de Wit. Hun artistiek onderzoek rond de klimaatproblematiek bepaalde mee de methodiek waarmee er met deze groep gewerkt werd. 
In de bijeenkomsten verdiepten leerlingen zich in De zaak Shell. Van daaruit ontstonden er (filosofische) gesprekken over klimaat en taal. Waarna leerlingen zelf gingen spelen met taal om de kracht en de veerkracht ervan te ervaren.

Welke nieuwe woorden zijn er nodig om te kunnen spreken over een complexe materie zoals klimaat?
Hoe hangen woorden en emoties samen? 

Deze workshops resulteerde in een Klimaatlexicon voor de 21ste eeuw dat uiting geeft aan emoties en frustraties rond de huidige klimaatcrisis. De jongeren zelf doopten deze groep woorden het ‘ecolect’: een nieuwe, eigen taal om over ecologie te praten.
Dit lexicon werd gepresenteerd op Ecopolis 2019 - #generationhope, het jaarlijks rendez-vous voor wie begaan is met een duurzame toekomst en bleef nog enkele maanden te bezichtigen in de foyer van het Kaaitheater. 

In voorjaar 2020 ging tweede editie van start met als centrale thema identiteit. Hiervoor werkten we samen met en vanuit de artistieke praktijk van Khadija El Kharraz. Zij ging in een reeks workshops aan het werk met een groep OKAN-studenten uit van het Brusselse Instituut Anneessens-Funck. Via spel, via vragen en uitnodigingen van Khadija brachten jongeren hun verhaal - en dat zelf in verschillende talen-.
De jongeren werden ook uitgenodigd om naar Khadija's voorstelling Nu ben ik Medea in het Kaaitheater te gaan.

foto © Bea Borgers

Word up! is ondertussen doorgegroeid naar een nieuw project e.co.lect


Nieuws


26.02.2020
Tweede editie van Word Up!

Tweede editie van Word Up!

Op 10 maart gaat de tweede editie van Word Up! van start, een participatieproject van De Veerman en het Kaaitheater waarin jongeren en een kunstenaar vanuit de thema’s identiteit, publiek en openbare ruimte in dialoog gaan met elkaar, onderzoeken en reflecteren.

Dit jaar werken we met OKAN-studenten uit het Brusselse Instituut Anneessens-Funck en theatermaakster Khadija El Kharraz. Als afsluiter van de workshopreeks gaan de jongeren op 12 maart naar de voorstelling Nu ben ik Medea in het Kaaitheater.

De eerste editie van Word Up! resulteerde in Ecolect, een klimaatlexicon voor de 21e eeuw.


04.11.2019
Word up! - Ecolect op Ecopolis

Word up! - Ecolect op Ecopolis

Op maandag 4 en dinsdag 5 november werkten we met jongeren van Atheneum Unesco Koekelberg rond klimaat en taal in het project Word Up!. Doorheen die dagen maakten ze een Klimaatlexicon voor de 21ste eeuw.

Dit wordt gepresenteerd op 10 november op Ecopolis, het jaarlijks rendez-vous voor wie begaan is met een duurzame toekomst.

Het resultaat is een lexicon gericht op ecologie, dat uiting geeft aan emoties en frustraties rond de huidige klimaatcrisis. De jongeren zelf doopten deze groep woorden het ‘ecolect’: een nieuwe, eigen taal om over ecologie te praten.

Het artistiek onderzoek van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit rond de klimaatproblematiek vormde het vertrekpunt  in Word Up! en bepaalde de methodiek waarmee er met de de jongeren gewerkt werd. Daarom worden ze ook uitgenodigd om De zaak Shell en de rest van het programma van Ecopolis 2019 - #GENERATIONHOPE bij te wonen.


Link: Ecopolis 2019

08.10.2019
Word Up! - Klimaat

Word Up! - Klimaat

Klimaat(manifestaties) en jongeren. Ze zijn ondertussen onlosmakkelijk met elkaar verbonden. 

In ons nieuwe project Word Up! kozen de leerlingen van Atheneum Unesco Koekelberg ervoor om rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling Klimaat te werken. Een perfecte match dus met Anoek Nuyens en Rebekka de Wit.

Op 4 en 5 november werken we met deze #GeneratieHoop in het Kaaitheater.

Onze focus is taal en de dynamiek ervan: Welke nieuwe woorden zijn er nodig om te kunnen spreken over een complexe materie zoals klimaat? Hoe hangen woorden en emoties samen? 

We verdiepen ons in De Zaak Shell, het artistiek onderzoek van Rebekka & Anoek, dat ze benaderen als repetities voor de werkelijkheid. We filosoferen samen en spelen met taal om de kracht en de veerkracht ervan te ervaren.

Bekijk ook

RE:RITE OF PASSAGE

RE:RITE OF PASSAGE

Met RE:RITE of PASSAGE focusten De Veerman en het Kaaitheater in voorjaar van 2018 op het proces van ‘ergens aan te komen’. Doorheen een artistiek traject verkenden we samen Brusselse jongeren de betekenis en de kracht van rituelen om er zelf nieuwe te ontwerpen rond verwelkomen en aankomen. Kerndoel hiervan was op een positieve manier deze overgang, deze verandering te markerent

Young Art Reporters

Young Art Reporters

#YAR is een open uitnodiging voor jongeren om het kunstenfestivaldesarts te beschouwen als hun speelterrein. Ze leren het festival van binnenuit kennen en reageren erop via het medium van hùn keuze.

#YAR est une invitation ouverte à un groupe de jeunes de voir le festival comme leur terrain de jeu. L’idée est de réagir au programme à travers le médium de leur choix.

Duurzaamheid en kunst. Lessen voor de basisschool
Karel Moons (red.)

Duurzaamheid en kunst. Lessen voor de basisschool

Duurzaamheid en kunst kunnen elkaar inspireren. Kinderen kunnen kunstenaars inspireren en kunstenaars ons onderwijs. Deze elementen vormden het vertrekpunt van ARTECO. Met...