Credits


Coördinatie
Daan Simons

Artistiek medewerkers
Evi De Wachter (drama)
An Vandevelde (drama)
Sanderijn Helsen (drama)
Griet Herssens (media, beeld, kostuum)
Eric Raeves (dans)
Barbara Bellinkx (drama, muziek, beeld)
Annik Maes (drama)
Joost Leroy (drama)
Lore Suls (media)
Marjolein Elsink (dans)
Sophie Beyne (dans)
Ilke De Vries (media)
Willy De Greef (media)

Muzisch Menu


Het cultuurcentrum van Sint-Niklaas zocht een andere benadering voor de omkadering van zijn schoolvoorstellingen. Samen met De Veerman werden workshops voor kinderen en vormingen voor leerkrachten opgezet vanuit de disciplines drama, dans en media, telkens aansluitend bij een specifieke voorstelling in het cultuurcentrum.

Schoolvoorstellingen zijn voor veel klassen een leuk uitstapje, maar verder wordt er op school weinig mee gedaan.
CC Sint-Niklaas wou het graag anders aanpakken en sprak De Veerman aan voor een omkadering van zijn schoolvoorstellingen.
Elk jaar werd een andere discipline in de kijker gezet: in 2008-2009 was dat drama, in 2009-2010 dans, in 2010-2011 media.

Het traject bestaat uit een actieve voorbereidende workshop voor kinderen en een vorming voor leerkrachten.
In de workshops voor kinderen wordt gewerkt rond specifieke elementen die in de voorstelling belangrijk zijn. Ze worden op maat gemaakt voor elke graad en sluiten op verschillende manieren aan bij de voorstelling. Bij drama kan dat bijvoorbeeld het thema zijn, het scèneneeld, een speelstijl of bepaalde theatervaardigheden.
In de vorming voor leerkrachten krijgen deelnemers een theoretisch kader rond stimulering van creativiteit. Daarnaast worden ze gecoacht in het maken van lesssen in die bepaalde discipline om na de voorstelling in de klas verder te werken.

Link: Website Cultuurcentrum Sint-NiklaasBekijk ook

De Kunstloft

De Kunstloft

De Veerman organiseerde tot juni 2013 dagelijks workshops drama, beeld, muziek, dans of media voor kinderen van Antwerpse basisscholen.
Op woensdagvoormiddag kregen de leerkrachten bijscholingen in deze disciplines en tips om verder te werken in hun klaspraktijk.

coachingstraject Leefschool De Dageraad

coachingstraject Leefschool De Dageraad

De Veerman coacht alle kleuter en lagere klassen van Leefschool De Dageraad in een traject van 3 jaar in muzische vorming. De school kiest elke jaar 1 muzische disciplines om zich in te verdiepen.

Drummen voor cultuur

Drummen voor cultuur

Leerlingen en leerkrachten van zes beroeps- en technische scholen in Vlaanderen werden door De Veerman en de plaatselijke cultuurcentra begeleid om kunst en cultuur een grotere plaats te geven binnen hun klas en school. De Veerman bood de leerlingen workshops aan in verschillende muzische domeinen en coachte de leerkrachten om deze workshops verder te zetten in de klas.