Credits


Coördinatie
Annemie Geerts

Artistiek medewerkers
Liesbet De Pooter (media)
Kirsten Vanuffelen ()

Partners
deSingel
VAI

Architelier


Architelier is een tool om samen met verschillende mensen te denken over stadsontwikkeling. Het is een oefening in ruimtelijke ordening als kapstok voor maatschappelijk debat. 

Architelier reikt instrumenten, woorden en denkkaders aan waarmee iedereen tussen 6 en 106 jaar kan dialogeren over stadsontwikkeling.
 

Hoe zou de stad er uit zien als jij hem samen met anderen vanuit het niets mag bedenken?
We vertrekken vanuit een wit blad en bedenken samen hoe deze lege ruimte kan omgevormd worden tot een ideale leefomgeving.

HOE WERKT HET?

Vanuit de eigen creativiteit en in overleg met anderen ontwerpen deelnemers samen een nieuwe leefomgeving en reflecteren ze er op. Zo werken ze spelenderwijs een doordachte visie uit op een complex thema. Om het onderwerp tastbaar en inzichtelijk te maken, vroeg De Veerman beeldend kunstenares Marie Van Praag mooi en prikkelend werkmateriaal te ontwikkelen. 
Houten blokken en stempels vormen de bouwstenen voor Architelier. Kaarten met sleutelwoorden en tekeningen creëren ruimte voor reflectie. Een ervaren begeleider faciliteert het proces en speelt in op de groepsdynamiek, wakkert dialogen aan, dirigeert het tempo en waakt erover dat elke stem gehoord wordt.

 

timelaps architelier

In de publicatie Arcitelier - al doende denken over onze ideale samenleving , met een reflectie op Architelier door bureau voor stadsontwikkeling Endeavour, vindt u meer informatie over de opbouw, de sleutelelementen en de effecten van Architelier. 


 “Deze workshop nodigt deelnemers uit om visionaire ideeën te verzoenen met concrete suggesties voor het verbeteren van onze leefomgeving.”

“Alle deelnemers lijken stilaan doordrongen van het belang van gezamenlijke ruimtelijk planning.” 
Jonas De Maeyer, Endeavour - bureau voor stadsontwikkeling 

Interesse om Architelier ook bij u te programmeren?

Architelier kan geprogrammeerd worden in verschillende settings, ideaal als aanbod voor families met kinderen vanaf 6 jaar en ook uitermate geschikt voor elke groep van mensen die de nood voelen om hun omgeving te herdenken en anderen hierin willen betrekken.  We ontwikkelde ondertussen ook sessie geschikt voor klasgroepen.
Een sessie duurt 2u met 8 à 12 deelnemers. De Veerman voorziet materiaal en begeleiding.

Voor extra informatie of vragen neem gerust even contact op met Annemie Geerts!


Nieuws


26.03.2020
Architelier. Ook iets voor jou?

Architelier. Ook iets voor jou?

Hoe zou de stad er uit zien als jij hem samen met anderen vanuit het niets mag bedenken?

Om op deze vraag te beantwoorden ontwikkelde De Veerman Architelier. Een tool om met verschillende mensen, tussen 6 en 106 jaar, samen al doende te denken over stadsontwikkeling en onze ideale samenleving.

Heb jij interesse om Architelier ook bij jou te programmeren?


07.01.2019
Architelier gaat naar school!

Architelier gaat naar school!

Op vraag van C-Mine cultuurcentrum heeft De Veerman bijkomende begeleiders gecoacht zodat de workshop nu ook kan aangeboden worden aan scholen. Om een volledige klasgroep in één keer te bedienen, zijn er nu twee begeleiders en twee tools.

Architelier staat in C-Mine geprogrammeerd van 11 tot 22 maart voor scholen.
Op 17 maart is er een familiedag, dus toegankelijk voor iedereen.


Link: website C-mine
Bekijk ook

Architectuur-ateliers op Festival van de Architectuur 2017

Architectuur-ateliers op Festival van de Architectuur 2017

In het kader van hun structurele samenwerking om participatieve projecten te organiseren rond de 4 disciplines die deSingel programmeert, ontwikkelde De Veerman 3 architectuur-ateliers voor het Festival van de Architectuur 2017. Thema van het festival dit jaar is 'meer dan bouwen alleen'.
De ateliers van De Veerman zijn gericht op sensorische beleving van de ruimte, beeldende verwerking van de gelaagdheid van een stad en het samen bedenken van een ideale leefomgeving.
De ateliers zijn bedoeld voor een gemengd publiek van volwassenen, jongeren en kinderen.

Word up!

Word up!

Wat als tijden veranderen en taal tekortschiet? 
Als de woorden om je uit te drukken nog niet bestaan?

Dat zijn de centrale vragen in het project Word Up! dat ontstond naar aanleiding van de lezingreeks Hyper Present. Vanuit dit gegeven ontstond voor De Veerman en Kaaitheater de noodzaak om met jongeren op zoek te gaan naar woorden of naar taal om het/hun heden te beschrijven.
Kaaitheater en De Veerman brachten in Word Up! diverse partijen samen om te werken rond de relevante thema’s van vandaag: ecologie en identiteit. In beide trajecten creëerden we ruimte voor filosofische gesprekken, uitwisselingen met kunstenaars en talige workshops. De resultaten van deze parcours werden nadien gedeeld met een ruimer publiek. 

Word Up! is een urban uitdrukking dat zoveel betekent als: “Ik begrijp wat je zegt en ik bevestig dat wat je zegt, waar is.”

gestampte aarde verbindt

gestampte aarde verbindt

De tentoonstelling  The Craft of Collaboration  stond najaar 2018 in deSingel. Het was een verzameling objecten, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en verhalen van het Indiase architectenbureau Case Design. In hun werk zetten zij steeds in op collectieve betrokkenheid en circulair bouwen.
In het verlengde van deze expo liet BC Architects de resultaten zien van een workshop bouwen met gestampte aarde. 
En, toeval bestaat niet: begin januari 2019 was er Bouw & Reno in Antwerp Expo, op een boogscheut van deSingel.

Dit én de ingrediënten collectiviteit, betrokkenheid en duurzaamheid waren voor De Veerman meer dan voldoende om een participatieproject te ontwikkelen met vele partners.