Credits


Coördinatie
Karel Moons

Vlaggen & Wimpels


Op initiatief van en ondersteund door De Veerman krijgen scholen gedurende een volledig schooljaar een kunstenaar in residentie. Schoolteams worden gecoacht in het hanteren van kunstzinnige middelen en creativiteit om het brede leren en het werken met de buurt in het schoolleven te integreren.

Vlaggen & Wimpels is een project met een geschiedenis van ondertussen 14 jaar.
Het concept bleef gedurende die hele tijd hetzelfde: een kunstenaars werkt 1 dag per week in een school rond actieve kunstbeoefening en buurtgerichte actie in basisscholen.
Maar de achterliggende doelstellingen pasten zich doorheen de jaren aan aan de behoeften van het onderwijs.

Vanuit de vaststelling dat sommige scholen in kansarme wijken en met een meerderheid (zogenaamde concentratiescholen) aan migranten geïsoleerd raakten in hun eigen omgeving, wilde dit project vanuit de kunsteducatie mee een oplossing helpen waarmaken. Deze scholen communiceerden niet meer met hun omgeving en al helmaal niet meer met de voor hen potentiële witte middenklasse.

Vlaggen & Wimpels wou toen en wil nog steeds zorgen dat scholen hun buurt en de omgeving mee als inspiratiebron voor het leren gebruiken en dat ze met die buurt in interactie treden. De kunsten waren hierin een sturende factor. Hierin was het project uniek en zeer succesrijk. Het project stond centraal  in tal van onderzoeken en diende als model voor de uitbouw van de brede school (kunstprofielscholen, omgevingsonderwijs, intercultureel onderwijs etc...) in Vlaanderen. Zeker na het het behalen van de  Evensprijs 2003 voor interculturele opvoeding en nadat we good practise waren voor het Europese  programma : "Culture , Creativity and the Young" dat door Ken Robinson werd geleid openden zich vele deuren.

Later  werd het project mee opgenomen in de uitbouw van de tijdelijke projecten kunstinitiatie en werd de methodiek verder verfijnd. Tot op vandaag blijft dit programma, waar kunstenaars in residentie aan een school worden toevertrouwd , toonaangevend in zijn opzet en ontwikkeling. De focus ligt vandaag nog steeds op omgevingsgericht onderwijs en dat vanuit kunstzinnige stimulansen, ook al werd het accent verlegd van het zelf doen naar het coachen van schoolteams in het hanteren van kunstzinnige middelen en creativiteit om het brede leren en het omgevingsgericht werken verder uit te bouwen.

Website Vlaggen & Wimpels (2000-2004)
Bekijk ook

Art-eco

Art-eco

Samen met Djapo en Art-Eco zette De Veerman een driejarig project op rond kunst, de noord-zuidproblematiek en duurzaamheid. Tien basisscholen, verspreid over heel Vlaanderen, werkten projecten uit rond een kunstenaar uit het zuiden.

coachingstraject Leefschool De Dageraad

coachingstraject Leefschool De Dageraad

De Veerman coacht alle kleuter en lagere klassen van Leefschool De Dageraad in een traject van 3 jaar in muzische vorming. De school kiest elke jaar 1 muzische disciplines om zich in te verdiepen.

Peterschap Arthurschool

Peterschap Arthurschool

Samen met AMUZ werkte De Veerman een traject uit met basisschool De Arthurschool, die zich gedurende drie jaar wilde onderdompelen in muziek. Artiesten van De Veerman coachten de leerkrachten in het opzetten van muzikale klasactiviteiten, organiseerden specifieke studiedagen rond dit thema en bood de kinderen in AMUZ veelzijdige trajecten aan rond de artiesten in residentie.