Credits


Coördinatie
Daan Simons

Artistiek medewerkers
Paulo Guerreiro (dans, performance)
Fleur Khani (zang, beweging, drama)

Partners
Kaaitheater
Atheneum Brussel
Globe Aroma
Minor-Ndako

RE:RITE OF PASSAGE


Met RE:RITE of PASSAGE focusten De Veerman en het Kaaitheater in voorjaar van 2018 op het proces van ‘ergens aan te komen’. Doorheen een artistiek traject verkenden we samen Brusselse jongeren de betekenis en de kracht van rituelen om er zelf nieuwe te ontwerpen rond verwelkomen en aankomen. Kerndoel hiervan was op een positieve manier deze overgang, deze verandering te markerent

Voor dit project werkten we een gefaseerd traject uit waarin gewortelde en nieuwe Brusselaars elkaar ontmoetten. Ze verkenden de betekenis en de kracht van rituelen, om er zelf nieuwe te ontwerpen. We vertrokken vanuit hun persoonlijke ervaringen en transformeerden deze naar (nieuwe) rituelen.

De eerste fase werd uitgewerkt met leerlingen van het Atheneum Brussel. Zij verkenden wat rituelen voor hun zijn en gingen ermee experimenteren. Ze ontmoetten enkele nieuwe Brusselaars waarvoor ze, samen met een artistieke coach, een welkomstmoment vormgaven door middel van een of meerdere rituelen. Dit welkomstmoment ging niet toevallig door op 21 maart: de start van de lente en symbolisch een moment om het nieuwe leven te verwelkomen.

In de tweede fase werkten we met ‘nieuwe’ Brusselaars. Hiervoor brachten we een gemengde groep Brusselaarsbij elkaar: geïnteresseerde leerlingen uit de eerste fase, nieuwkomers, kinderen van expats, studenten …. Samen onderzochten we welke rol rituelen kunnen spelen om in Brussel te wortelen en verbindingen aan te gaan met de stad en met elkaar. De artistieke coaches begeleidden hen bij hoe zij de overgang tussen aankomen en ergens thuishoren wilden vormgeven met rituelen. Deze fase werd afgerond met een publiek slotmoment op 20 juni 2018. 
Foto's van dit warme ontmoeten kan je hier bekijken. 

Het project sloot aan bij RE:RITE, het jaarthema van het Kaaitheater in seizoen 17-18, waarbij de focus lag op (nieuwe) rituelen en wat die vandaag kunnen betekenen voor de huidige, superdiverse samenleving. 


Video

Bekijk ook

Rituals Now

Rituals Now

Rituals Now is een hedendaagse dansvoorstelling gemaakt door 17 jongeren. Ze vertrokken vanuit improvisaties op de muziek van Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky en vanuit wat 'rituelen' en 'offers' voor hen vandaag betekenen. 
Het resultaat werd een adembenemende voorstelling waarin de intensiteit van de scène spatte.

RE:THINK | RE:ACT

RE:THINK | RE:ACT

In RE:THINK | RE:ACT filosoferen Brusselse jongeren over de openbare ruimte. Ze bevragen het samenleven in de stad, formuleren er gedachten over, luisteren naar elkaar en naar buurtbewoners en geven hun bedenkingen vorm in beeldende en theatrale acties.

The Class

The Class

In The Class zetten De Veerman en Kunstenfestivaldesarts een langdurig traject op met twee middelbare scholen uit Brussel. In die periode maken leerlingen kennis met elkaar en verdiepen ze zich in de wereld van de hedendaagse kunst. Elk jaar is anders en intenser dan het jaar voordien. Het resulteert in een artistiek project tijdens het festival.