Missie

De Veerman wil creativiteit, kunstbeleving, kennis en inzicht in de kunsten stimuleren en dit in relatie tot de ons omringende wereld. Kunst, cultuur en educatie staan immers steeds in verbinding met andere maatschappelijke componenten. Vanuit kunst en kunsteducatie wil De Veerman werken aan een harmonische samenleving: een samenleving waarin ideeën, denkbeelden en gevoelens worden uitgewisseld en met elkaar worden geconfronteerd en dit met respect en waardering voor ieders eigenheid.

Werking

De Veerman werd opgericht in 2000 met als doel kunsteducatieve projecten te ontwikkelen, uit te voeren en te verspreiden. De Veerman definieert kunsteducatie als leren van, met en over de kunsten waarbij educatieve activiteiten kunnen bijdragen aan het beleven van kunst, het leren omgaan met kunst, het creëren van kunstwerken, het leren kijken/luisteren naar kunstwerken en/of het leren beoordelen van een kunstwerk.

De Veerman en de kunsten

De Veerman wordt erkend als kunsteducatieve organisatie binnen het kunstendecreet en is binnen het kunstenveld actief via drie invalshoeken

 • Het proces van de kunstenaar als uitgangspunt
 • Begeleiding door kunstenaars
 • Bruggenbouwer voor kunstinstellingen

 

Het klaverbladmodel

De Veerman neemt het menselijk vermogen tot 'waarnemen', 'ordenen' en 'vormgeven' als uitgangspunt.
In het klaverbladmodel, ontworpen door Gus Bal en later verbeterd en bijgewerkt door Alix Van Ransbeeck, vormen deze waarneming, ordening en expressie de kern en worden er 4 uitgangspunten geformuleerd om deze driehoek verder uit te bouwen.

De Veerman en creativiteit

Creativiteit is voor De Veerman geen modewoord, maar een degelijk onderbouwd concept. Hoe werkt het?

 • Associaties
  Neem een woord in je hoofd, bijvoorbeeld 'schoen'. Bedenk een woord dat er na komt. Denk zo spontaan verder tot je aan het tiende woord bent. Doe hetzelfde in gedrag. Neem een potlood en teken iets, bijvoorbeeld een sneeuwman. Teken er daarna iets bij. Teken zo verder tot je blad vol is.
 • Provocaties
  Vertrek nu van twee woorden, bijvoorbeeld 'schoen' en 'fietswiel'. Bedenk drie manieren waarop je met een fietswiel schoenen kan poetsen. Zet de volgende woorden in beweging om: sneeuw, sneeuwstorm, sneeuwbal. Daarna doe je hetzelfde met de woorden: bevriezen, ontdooien. Dit doe je per twee. Maak dan een korte choreografie met twee waarin je de vorige bewegingen integreert.
 • Bisociaties
  Associaties en provocaties leiden tot bisociaties. Bisociaties zijn de essentie van creativiteit: het combineren van twee elementen tot een voor jouw nieuw element. Dit gebeurt altijd via een gemeenschappelijk kenmerk tussen de beide elementen. Het begrip komt van Arthur Koestler (1964). Bij een associatiereeks kom je maar tot een voor iedereen verschillend eindwoord als je sprongen maakt van het ene betekenisveld naar een ander.

© De Veerman 2013