Credits


Nico Boon


Nico Boon (°1978) is schrijver, theatermaker en kritisch denker in zijn eigen en andermans voorstellingen. Maar Nico Boon is vooral theaterauteur pur sang. Hij geniet ervan om met razende vingers op zijn toetsenbord de wereld te beschrijven, om te weten te komen wie we zijn en wie we in de toekomst mogelijkerwijs zouden kunnen worden.


Daar waar hij vroeger voornamelijk teksten schreef in opdracht van theaterhuizen (in het verleden onder andere voor Theater Antigone, detheatermaker, Kultuurfaktorij Monty,…), zal Nico Boon nu zijn teksten op eigen initiatief de wijde wereld insturen. Door polyfoon, weerbarstig en expliciet op dialogen gericht werk, verwerft hij een aparte positie in het theaterlandschap.

Nico Boon schaaft aan een corpus van teksten dat de vertwijfelingen en dromen van mensen aan het begin van dit derde millennium onder woorden brengt – en hij wil die teksten op zoveel mogelijk manieren tot bij het publiek brengen. Soms door middel van voorstellingen in de conventionele betekenis van het woord, soms op andere, directere manieren.

Nico Boon heeft samen met Femke Heijens nu Mr. & Mrs. Fox opgericht: een samenwerkende vennootschap die voor het ensceneren van de teksten van Boon de handen in elkaar slaat. Door met een vaste regisseur samen te werken kan hij op eigen initiatief teksten blijven schrijven, maar er tegelijkertijd zeker van zijn dat ze in samenspraak met een partner in crime, wiens artistieke visie hij vertrouwt, een leven zullen leiden op scène. 


 

 Bekijk ook

Vincent Company

Vincent Company

Vincent Van den Bossche is de bezieler van Vincent Company, een alternatief spreidingsbureau voor artiesten. Het bedrijf heeft één groot gezelschap (fABULEUS) en 17 individuele kunstenaars ‘in de portefeuille’ zoals dat heet, waarvoor tournees worden verzorgd met de focus op het verbinden van de juiste partners en speelplekken met het werk van de artiesten. En waarbij ‘verbinden’ staat voor ‘een juiste artistieke afstemming’.

De Kolonie MT

De Kolonie MT

DE KOLONIE MT maakt muziektheater voor kleuters en voor volwassenen. Artistiek leider Bo Spaenc verzamelde door de jaren heen een pool van acteurs, schrijvers en muzikanten uit verschillende achtergronden en disciplines die rond het gezelschap cirkelen en dikwijls terugkomen in de producties.

Kristof Van Gestel

Kristof Van Gestel

Voor Kristof Van Gestel is het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar zelf als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek [2007-2013] zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf [2013, Mooi is nuttig.De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. Van Gestel is in zijn residentie bij De Veerman in de eerste plaats op zoek naar een inhoudelijke verdieping van zijn praktijk.