Credits


Coördinatie
Daan Simons

Artistiek Medewerkers
Rebekka de Wit (theater)
Anoek Nuyens (theater)

Partners
Kaaitheater
Atheneum Unesco Koekelberg

Word up!


Wat als tijden veranderen en taal tekortschiet? 
Als de woorden om je uit te drukken nog niet bestaan?

Dat zijn de centrale vragen in het nieuwe project Word Up!, een samenwerking tussen De Veerman en het Kaaitheater. 
Dit project ontstond vanuit de lezingreeks Hyper Present en de noodzaak om met jongeren op zoek te gaan naar woorden of naar taal om het/hun heden te beschrijven.

Hoe spreken jongeren over de actualiteit en over kwesties die hen bezighouden? 
Welke (nieuwe) woorden duiken op in hun discours? 

Word Up! is een urban uitdrukking dat zoveel betekent als: “Ik begrijp wat je zegt en ik bevestig dat wat je zegt, waar is.”

Kaaitheater en De Veerman brengen diverse partijen samen om te werken rond de relevante thema’s van vandaag: ecologie en identiteit. Via filosofische gesprekken, uitwisselingen met kunstenaars en talige workshops leggen we een parcours af dat we later zullen delen met een publiek

foto © Bea Borgers

Link: Meer info?

Nieuws


08.10.2019
Word Up! - Klimaat

Word Up! - Klimaat

Klimaat(manifestaties) en jongeren. Ze zijn ondertussen onlosmakkelijk met elkaar verbonden. 

In ons nieuwe project Word Up! kozen de leerlingen van Atheneum Unesco Koekelberg ervoor om rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling Klimaat te werken. Een perfecte match dus met Anoek Nuyens en Rebekka de Wit.

Op 4 en 5 november werken we met deze #GeneratieHoop in het Kaaitheater.

Onze focus is taal en de dynamiek ervan: Welke nieuwe woorden zijn er nodig om te kunnen spreken over een complexe materie zoals klimaat? Hoe hangen woorden en emoties samen? 

We verdiepen ons in De Zaak Shell, het artistiek onderzoek van Rebekka & Anoek, dat ze benaderen als repetities voor de werkelijkheid. We filosoferen samen en spelen met taal om de kracht en de veerkracht ervan te ervaren. 

 Bekijk ook