Credits


Lies Ferny


­Lies Ferny is artist-in-residence bij De Veerman sinds september 2017.
Ze maakt nieuwe rituelen.


“Een ritueel is een manier om tijd en ruimte te maken voor dingen waar je waarde aan hecht, die betekenis voor je hebben”, zegt Lies. Dat gaat verder dan de grote dingen des levens zoals een geboorte, een overlijden of een huwelijk. Ook ‘ogenschijnlijk’ kleinere, persoonlijke dingen hebben soms erkenning nodig en een veilige plek om er mee om te gaan. “Een ritueel houdt hoop op verandering in”, zegt Lies, “ze zetten iets in beweging waardoor transformatie kan ontstaan.”

Het begon bij een theatervoorstelling die Lies 5  jaar geleden met kinderen maakte: ‘Wildgroei’. Het stuk is gebaseerd op het kinderboek Max en de Maximonsters van Maurice Sendak. Een soort van overgangsritueel, hoe word je groter? Hoe overwin je je monsters?
Net voor ze aan het proces van deze theatervoorstelling begint sterft de vader van Lies. De voorstelling wordt een zoektocht hoe je met het verlies van een dierbare omgaat. Samen met de kinderen maakt ze een voorstelling waar sterven bespreekbaar wordt.

Vorig jaar maakte Lies de performance ‘My fake plants died because I did not to pretend to water them’, samen met Koen Vermesen. Alledaagse acties, zoals het opvouwen van een dekbed, worden tot spel getransformeerd. De acties van de performance liggen vast, maar de volgorde waarin ze zich afspelen wordt aan het toeval overgelaten.
“Performance is voor mij een manier om te onderzoeken hoe je rituelen vorm kan geven. De volgende stap is om het abstracte beeldende van een performance en het symbolisch inhoudelijke van een ritueel aan elkaar te koppelen.”

Als eerste deel van haar residentie wil Lies graag samen met mensen rituelen ontwerpen rond de waarde van afscheid nemen. Waar neem jij afscheid van? Waar moet je afscheid van nemen? Waar wil je afscheid van nemen?
Lies staat open voor aanvragen voor persoonlijke of groeprituelen die te maken hebben met afscheid nemen.
Contacteer haar op lies.ferny@yahoo.com


 

 Bekijk ook

Kristof Van Gestel

Kristof Van Gestel

Voor Kristof Van Gestel is het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar zelf als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek [2007-2013] zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf [2013, Mooi is nuttig.De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. Van Gestel is in zijn residentie bij De Veerman in de eerste plaats op zoek naar een inhoudelijke verdieping van zijn praktijk.

Katrien Oosterlnck

Katrien Oosterlnck

De projecten van Katrien zijn interactieve performances en workshops voor kinderen, volwassenen en kinderen en hun ouders, waarin lichaamservaringen en beeldend werk met elkaar verbonden worden.
Tijdens haar residentie in Atelier 4711 werkt Katrien oa. aan een boek met instructietekeningen rond massage voor kinderen.

Stefanie Claes

Stefanie Claes

Stefanie Claes is theatermaakster maar creeërt ook beeldend werk.
Bij De Veerman neemt ze een jaar de tijd om haar eigen beeldtaal verder te onderzoeken en terwijl ze aan het werk is na te denken over theater.