Credits


Arlette Van Overvelt


Arlette was artistiek leider en regisseur bij luxemburg, het jeugdtheatergezelschap dat met
de vorige subsidiëringsronde gesneuveld is.


In plaats van het zwarte gat koos Arlette (die ondertussen deeltijds coördinator is bij de
kunsteducatieve organisatie Kunst in zicht in Turnhout) ervoor om de participatieve
projecten bij luxemburg verder te zetten via subsidies hier en daar. Zoals het project met de
leerlingen van het buitengewoon onderwijs Sint-Jozef dat net is afgerond met een
beklijvende tentoonstelling. En Bij de buren, een samenwerking met De Vieze Gasten,
Kopergietery Rabot, Larf, Brede School Gent en verschillende buurtscholen.

“Ik wou dit niet van thuis uit doen en zocht een leuke plek om met andere mensen samen te
zitten. Ik had voordien al fijne contacten met De Veerman, en tijdens een vergadering
maakte ik kennis met de bewoners van 4711 en de verschillende ateliers.”
Arlette huurt sinds 1 januari 2017 een – wat zijn noemt – ingemaakte kast “dat ze voor mij
slim hebben ingericht zodat er plaats is voor 2 bureaus.”
“Het is voor mij een leuke plek, ook als omdat we elkaar vaker tegenkomen dan vroeger.
4711 is voor mij een fijne biotoop, waar mooie dingen kunnen ontstaan.”


 

 Bekijk ook