Credits


Oproep voor residentie 'kunst en participatie'


De Veerman biedt kunstenaars/collectieven die werken rond participatie een residentieplek aan.

Het residentieprogramma focust op onderzoek, experiment en innovatie op gebied van kunst en participatie.
Het is bedoeld voor kunstenaars uit allerlei disciplines (beeld, muziek, media, theater, dans, literatuur ....) die werken rond participatieve kunst en/of de relatie tussen kunst(enaar) en publiek/deelnemer.

Deadline voor applicatie is 16 maart 2016.


De Veerman is een artistieke haven waar uit liefde voor en rotsvast geloof in de kunsten mensen worden uitgedaagd om andere oevers te verkennen.
De Veerman is een multi- en interdisciplinaire kunstenorganisatie die zich richt op participatie en educatie. Het dynamisch proces van de kunsten (in al  zijn mogelijk verschijnings- en mengvormen) is het uitgangspunt van ons werk.

In Atelier 4711 -werkplaats voor kunst, educatie en participatie- biedt De Veerman vaste ateliers, tijdelijke werkruimtes en residenties aan aan kunstenaars en kunstenorganisaties.
Kunstenaars die eerder in residentie waren bij De Veerman zijn Katrien Oosterlinck, Kristof Van Gestel en Stefanie Claes.
 

De klemtoon van de residentie ligt op het proces, eerder dan op het resultaat. Het is een setting waarin je kan proberen en falen, en opnieuw proberen.

Op basis van gesprekken bekijken we hoe we je proces kunnen faciliteren, welke tijd en ruimte je nodig hebt, welke expertise je van ons kan gebruiken, met welke kunstenaars en organisaties uit ons netwerk we je in contact kunnen brengen …  We zien de residentie als een wisselwerking, waarbij we inkijk geven in elkaars proces en van gedachten wisselen.

Tijdens je residentie krijg je de mogelijkheid je onderzoeksproces te presenteren aan gelijkgestemde zielen en inspirerende kompanen. Ook hier ligt de nadruk op het work-in-progress, niet op het resultaat.

In de eindfase bekijken we samen hoe je je project verder kan ontwikkelen en welke rol De Veerman daarin kan spelen.
 

Je residentie bij De Veerman kan –afhankelijk van jouw noden en onze beschikbaarheid- bestaan uit:

  • Een fysieke werkplek (atelier / repetitieruimte)
  • Ondersteuning en advies op artistiek en zakelijk gebied
  • Gebruik van (technisch) materiaal en de werkbibliotheek
  • Netwerk van professionals op gebied van kunst en participatie
  • Communicatie over de residentie en het verloop
  • Een presentatiemoment
     

Stuur voor 15 maart 2016 je idee, onderzoeksvraag of projectvoorstel samen met een korte bio door naar daan.simons@veerman.be
Begin april nemen we contact met je op voor een gesprek om kennis te maken en je plan toe te lichten. Op basis hiervan selecteren we 1 of meerdere kandidaten waarmee we een residentieplan uitwerken.


Nieuws


28.01.2016
Oproep voor residentie 'kunst en participatie'

Oproep voor residentie 'kunst en participatie'

De Veerman biedt kunstenaars/collectieven die werken rond participatie een residentieplek aan.

Deadline voor applicatie is 16 maart 2016.

 

 

  

 Bekijk ook

Katrien Oosterlnck

Katrien Oosterlnck

De projecten van Katrien zijn interactieve performances en workshops voor kinderen, volwassenen en kinderen en hun ouders, waarin lichaamservaringen en beeldend werk met elkaar verbonden worden.
Tijdens haar residentie in Atelier 4711 werkt Katrien oa. aan een boek met instructietekeningen rond massage voor kinderen.

Kristof Van Gestel

Kristof Van Gestel

Voor Kristof Van Gestel is het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar zelf als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek [2007-2013] zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf [2013, Mooi is nuttig.De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. Van Gestel is in zijn residentie bij De Veerman in de eerste plaats op zoek naar een inhoudelijke verdieping van zijn praktijk.

Stefanie Claes

Stefanie Claes

Stefanie Claes is theatermaakster maar creeërt ook beeldend werk.
Bij De Veerman neemt ze een jaar de tijd om haar eigen beeldtaal verder te onderzoeken en terwijl ze aan het werk is na te denken over theater.