Trailer Rituals Now

vimeo

reportage The Times They Are A-changin'

vimeo


Nieuwsbrief


De Veerman wil creativiteit, kunstbeleving, kennis en inzicht in de kunsten stimuleren en dit in relatie tot de ons omringende wereld. Kunst, cultuur en educatie staan immers steeds in verbinding met andere maatschappelijke componenten. De Veerman werd opgericht in 2000 met als doel kunsteducatieve projecten te ontwikkelen, uit te voeren en te verspreiden.


NieuwsbriefRayok

Rayok

In het project Rayok maken jongeren beeld- en klankinstallaties met als inspiratiebron het symfonisch werk van Dimitri Sjostakovitsj rond en tijdens WOII.
De resultaten van het project zijn te bekijken op 28 november 2014 en 13 maart 2015 in deSingel.

foto's Kunstendag voor Kinderen

foto's Kunstendag voor Kinderen

Op zondag 16 november, tijdens de Kunstendag voor Kinderen, kwamen bijna 100 kinderen en hun ouders bij De Veerman genieten van een papiertheatervoorstelling, een zeefdrukatlier, een Afrikaans sprookje en een workshop abstracte kostuums maken.
 

't Fabriek

't Fabriek

Op vraag van de jeugddienst werkt De Veerman met 3 klassen in 2 verschillende scholen in Borgerhout aan een voortraject voor de Kunstendag voor Kinderen rond het thema 't fabriek.


De Grote Ontmoeting - Sjostakovitsj

De Grote Ontmoeting - Sjostakovitsj

In de week van 21 november werken 226 leerlingen uit 5 scholen in Oost-Vlaanderen en Antwerpen rond de 10de symfonie van Sjostakovitsj.
Het muziekstuk wordt getypeerd door het gecombineerde gebruik van de diatonische en de chromatisch toonladder, die 2 personages -de goede en de slechte- lijken te vertolken. Daarnaast verwerkt de componist zijn muzikale handtekening in het stuk: het DSCH-motief, naar de letters van zijn naam.
Kinderen gaan tijdens de workshops met deze 2 elementen aan de slag in muziek en beweging.

Kinderen worden als componisten geboren - wervelde wals

Kinderen worden als componisten geboren - wervelde wals

Een graadklas van het Lycée Francais International Antwerpen duikt in de week van 28 november in de wals.
Samen met muzikanten Jutta Troch en Sterre De Raedt en choreograaf Paulo Guerreiro onderzoeken ze de hypnotiserende maat van 3, flitsen ze terug in de tijd naar de Weense danspaleizen waar de bourgeoisie de nacht doorwalste, zoeken ze met hun lichaam driehoeken in de ruimte en laten ze zich hypnotiseren door de wervelende en wiegende beweging van de wals.
 

9 Japanse prijzen voor De Wondere Pluim

9 Japanse prijzen voor De Wondere Pluim

De cultuurminnende prefectuur Toyama (Japan) organiseert al 38 jaar een kinderfestival met bijzondere aandacht voor het creatief schrijven. Hierbij is ook een categorie voorzien voor ‘special invited work from overseas’.
De Wondere Pluim werd al drie jaar op rij uitgenodigd om deel te nemen en maar liefst negen verhalen werden dit jaar door de Japanse jury gesmaakt. Een bewijs temeer dat kunst en creativiteit niet gehinderd worden door culturele, geografische of taalbarrières.


Residentie Kristof Van Gestel

Residentie Kristof Van Gestel

Voor Kristof Van Gestel is het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar zelf als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek [2007-2013] zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf [2013, Mooi is nuttig.De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. Van Gestel is in zijn residentie bij De Veerman in de eerste plaats op zoek naar een inhoudelijke verdieping van zijn praktijk.

Atelierruimtes te huur

Atelierruimtes te huur

In Atelier 4711 -werkplaats voor kunst en educatie- zijn atelierruimtes en/of kantoorruimtes voor kunstenaars en artistieke organisaties te huur die meerwaarde zien in het delen van expertise, knowhow en ideeën.